Logistics Awards Poland 2023 | Page 2

O PLEBISCYCIE , czyli dlaczego to robimy ?

W polskiej gospodarce funkcjonują dziesiątki tysięcy logistyków , którzy w codziennej pracy korzystają z naprawdę szerokiego wachlarza usług oraz produktów . Jako wydawca jednego z najbardziej merytorycznych periodyków poświęconych zagadnieniom związanym z łańcuchem dostaw od dawna odczuwaliśmy potrzebę , aby oddać głos środowisku , pozwalając jego członkom na sprawiedliwą i merytoryczną ocenę pełnego spektrum oferty rynkowej .
Ta potrzeba z czasem ewoluowała , przekształcając się w spójną wizję opartą na przemyślanej metodologii stworzonej z naszymi partnerami merytorycznymi . U jej podstaw od zawsze leżały jednak dwa założenia – pełna transparentność oceny , a także sztywne i niezmienne ramy projektu , które nigdy nie będą dopasowywane czy naginane do aktualnie uczestniczących w nim partnerów .
Decydując się na zorganizowanie tak rozbudowanego projektu , odwołujemy się do łacińskiej etymologii słowa „ plebiscyt ”, który zawsze był inicjatywą pozwalającą na bezpośrednie głosowanie danej grupie docelowej i wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty w odniesieniu do – w tym przypadku – aktualnej oferty rynkowej usług oraz produktów . Oprócz mechanizmu głosowania naszym partnerom , którzy zdecydują się zgłosić swoją ofertę do plebiscytu , oddajemy również kilka dodatkowych narzędzi pozwalających utrzymać realny wpływ na końcowe wyniki w poszczególnych kategoriach tematycznych .
Zapraszam do zapoznania się z krótkim opisem plebiscytu Logistics Awards Poland . Zaktywizujmy razem menedżerów łańcucha dostaw i napiszmy kolejną kartę w historii logistycznych inicjatyw branżowych .
Tak narodził się projekt plebiscytu Logistics Awards Poland , który jest kolejną inkarnacją podobnych wydarzeń organizowanych w wielu krajach europejskich – dostosowaną jednak zarówno metodologicznie , jak i organizacyjnie do struktury oraz specyfiki polskiego rynku logistycznego .
Dominik Jańczak Redaktor naczelny czasopisma „ Logistics Manager ”